Beugels

Meestal wordt iemand door de tandarts naar de orthodontist doorverwezen. Maar ook zonder verwijzing is het mogelijk om een afspraak te maken met de orthodontist. Een orthodontist zet je tanden en kiezen recht in je mond. Daarvoor wordt een beugel gebruikt en daarmee komt er druk op de scheve tanden en kiezen. Op deze manier gaan de tanden en kiezen langzaam recht staan. Een beugel werkt bij kinderen en volwassenen. Bij kinderen kan zelfs de groeirichting van de kaken worden beïnvloed, zodat bijvoorbeeld een overbeet wordt opgelost.

Bij het eerste bezoek wordt er gekeken wat het tandheelkundige probleem is, wat de vraag of klacht met betrekking tot het gebit van de patiënt is en of een behandeling wel echt nodig is. De orthodontist vraagt of er klachten zijn (zoals problemen met bijten of kauwen, of last van slissen). Als een behandeling nodig of gewenst is, wordt gekeken wanneer deze van start kan gaan. Afhankelijk van de gebitsontwikkeling kan het soms beter zijn even te wachten. Om een diagnose te kunnen stellen, worden er kleurenfoto’s, afdrukken van het gebit en röntgenfoto’s gemaakt.

De behandeling
Alle informatie (het gesprek, het gebitsmodel, de kleuren- en röntgenfoto’s) wordt bestudeerd door de orthodontist. Op grond daarvan wordt een diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt. Als de orthodontist het behandelplan heeft gemaakt krijgt u uitleg over de actieve behandeling: de te gebruiken beugel(s), de te verwachten behandelduur, een kostenbegroting en de huisregels omtrent afspraken en betalingen. Als men akkoord gaat met het behandelplan en het ondertekent kan de behandeling beginnen. Er is alle tijd om vragen te stellen. Vervolgens informeren we uw eigen tandarts over de stappen die genomen gaan worden. Omdat wij na- en bijscholing heel belangrijk vinden, zullen behandelingen altijd worden uitgevoerd volgens de nieuwste (wetenschappelijk bewezen) inzichten en werken wij met geavanceerde apparatuur. De infectiepreventie in onze orthodontiepraktijk voldoet aan alle geldende richtlijnen.

Hoelang duurt een orthodontische behandeling?
Gemiddeld duurt een actieve orthodontische behandeling zo’n twee jaar. Echter, de duur en het resultaat van een behandeling zijn afhankelijk van factoren zoals groei, aanpassingsvermogen, doorzettingsvermogen en medewerking van de patiënt. Bovendien verschilt de reactie van gebit, kaken en mondspieren op de beugelbehandeling per patiënt. Uiteraard proberen we de behandeling zo spoedig mogelijk af te ronden, maar het kost tijd om een zo stabiel mogelijk eindresultaat te verkrijgen. Daarbij bepaalt de natuur voor een belangrijk deel het tempo van de tandverplaatsing.

Controles
Na het plaatsen van de beugel moet u afhankelijk van het soort beugel elke 4 tot 8 weken op controle komen. Bij de controles bekijkt de orthodontist hoe de behandeling verloopt en wordt de beugel gecontroleerd en bijgesteld.

Na de behandeling. Na de actieve beugelbehandeling wordt de vastzittende beugel verwijderd. Om het eindresultaat van de behandeling te stabiliseren wordt retentie-apparatuur geplaatst om de bereikte situatie te handhaven. Vaste retentie-apparatuur (spalk) wordt meestal zo lang mogelijk gehandhaafd. Uitneembare retentie-apparatuur kan op termijn (geleidelijk) worden verminderd.

Veel succes met je beugel!