Inschrijven nieuwe patiënt

  Achternaam
  Tussenvoegsel
  Voornaam
  Geboortedatum
  Geslacht
  Straat
  Huisnummer
  Postcode
  Woonplaats
  Telefoon
  Mobiel
  Tandarts
  Uw email

  Gezondheidsvragenlijst

  Ik geef toestemming om gegevens over mij en mijn gezondheid te verwerken in het kader van de te verlenen orthodontische zorg. JaNee
  Deze toestemming omvat mede het:
  -het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in mijn patiëntendossier;
  -verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties;
  -verstrekken van mijn persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is in het kader van mijn behandeling.
  Voor akkoord:
  Naam:
  Datum:

  Inschrijven nieuwe patiënt
  WebApp
  Afspraak maken/verplaatsen
  Contact
  Verzekering & tarieven