Jouw orthodontist

Koos Reitsma, praktijkhouder

1999-2005
Opleiding tandheelkunde aan de RUG te Groningen.

2005-2006
Werkzaam als tandarts in Londen.

2006-2010
Opleiding tot orthodontist aan het ACTA te Amsterdam.

2010
Master of Orthodontics of the Royal College of Surgeons of Edinburgh.

2010-2013
Praktijkervaring en nadere specialisatie als orthodontist bij:

  • Orthodontie Almere onder leiding van orthodontist drs. A.E.M. Noverraz.
  • Orthospecialist Leidschenveen onder leiding van orthodontist drs. E.M. van Westendorp.
  • Orthodontistenpraktijk Weert onder leiding van orthodontist drs. F.O.J. van Ruyven.

2010-2013
Gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op het onderwerp Craniofacial and Dental Aspects of Crouzon and Apert Syndrome.

Klik hier voor meer informatie over taakomschrijving, bevoegdheid en deskundigheid van de orthodontist.