Tarieven

Klik hier voor de tarieven van 2024

Afspraken dienen, indien noodzakelijk, minstens 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht tot 100% van de geplande verrichting.

Voor aanvang van de behandeling ontvangt iedere patiënt een individueel gespecificeerde kostenbegroting.

Klik hier voor hulp bij het kiezen voor een bij u passende verzekering.

De meeste orthodontische behandelingen worden niet vergoed door de basisverzekering. In de regel zal de ziektekostenverzekering de behandelingskosten voor een groot deel vergoeden wanneer er een aanvullende verzekering afgesloten is, zeker voor jeugdigen tot 21 jaar. Hoeveel vergoeding u precies krijgt, hangt ondermeer af van uw (aanvullende) polisvoorwaarden, de leeftijd van de patiënt en soms ook de ernst van de afwijking. Het is echter verstandig na te vragen hoe deze vergoeding geregeld is, omdat de meeste verzekeraars slechts een gedeeltelijke vergoeding geven en/of deze binden aan een door de verzekeraar bepaald maximum.

U ontvangt een kostenbegroting voor aanvang van de behandeling zodat u een overzicht heeft van de te verwachten kosten van uw orthodontische behandeling. De totale kosten van een orthodontische behandeling (beugel) kunnen van tevoren niet precies worden aangegeven. In de eerste plaats hangt de prijs af van het type beugel, verder zijn de kosten afhankelijk van het behandelingsverloop en het aantal behandelingen. Een langdurige behandeling zal in het algemeen meer gaan kosten dan een behandeling van korte duur. Een zeer globale indicatie is dat een allesomvattende behandeling gemiddeld tussen de 2000 en 2500 euro kost. Dit speelt zich af in twee tot drie verzekeringsjaren.

Al uw vragen over de declaratie

Klik hier voor uw betaalhistorie of om uw declaratie opnieuw op te vragen.

We hebben onze administratie uitbesteed aan Netpoint Factoring B.V. Op al onze werkzaamheden zijn de Netpoint Betalingsvoorwaarden van toepassing, waarvan u de tekst aantreft in de folder welke in de praktijk aanwezig is. Dit betekent voor u dat u vanaf heden uw declaraties via Netpoint worden verzorgd. Voor het onverzekerde bedrag ontvangt u een e-mail van Netpoint. U kunt alle declaraties terugzien op www.uwdeclaraties.nl wij adviseren u hiervoor een account op deze website aan te maken; een accountnummer welke u hiervoor nodig heeft kunt u telefonisch opvragen bij Netpoint op 0416-541509. Op al onze werkzaamheden zijn de Netpoint Betalingsvoorwaarden van toepassing. Voor al uw vragen hierover kunt u contact opnemen met Netpoint via e-mail reactie@netpointfactoring.nl; telefoon op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 via 0416-541509 of middels de volgende link: Netpoint.