Volwassenen

Orthodontie is er niet alleen voor kinderen in de groei, ook volwassenen kunnen met een beugel worden behandeld. Tegenwoordig is in onze maatschappij het dragen van een beugel door volwassenen volledig geaccepteerd. Een orthodontische behandeling kan noodzakelijk/gewenst zijn vanwege:

• Functionele problemen, zoals bijvoorbeeld problemen met afbijten en kauwen van voedsel.
• Door scheefstand van tanden kan het reinigen van tanden en kiezen lastig zijn. Bij onvoldoende reiniging neemt de kans op gaatjes en tandvleesziekten toe.
• Om een goede uitgangssituatie te verkrijgen voor vervolgbehandelingen zoals het plaatsen van kronen, bruggen of implantaten.
• Esthetische redenen.

De behandelduur is in de regel niet langer dan op jongere leeftijd. Wel zijn de behandelmogelijkheden wat meer beperkt, omdat bepaalde orthodontische apparatuur alleen werken gedurende de groei. Om die reden wordt bij volwassenen met ernstige kaakstandafwijkingen tijdens de orthodontische behandeling vaak gekozen voor een orthodontisch-kaakchirurgische oplossing. U kunt zich aanmelden voor een eerste consult, waarbij de orthodontist de situatie van uw gebit zal beoordelen. De orthodontist zal een eventuele behandelingsmethode toelichten en u krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen.

Chirurgische kaakcorrectie

Wanneer sprake is van een ernstige kaakstandafwijking kan een gecombineerde orthodontisch-kaakchirurgische behandeling oplossing bieden. Naast een vaste beugel krijgt de patiënt ook een chirurgische correctie van de onder- en/of de bovenkaak, uitgevoerd door de kaakchirurg. Wanneer uit ons behandelvoorstel blijkt dat een orthodontisch-kaakchirurgische behandeling de voorkeur verdient of zelfs soms de enige mogelijkheid is, gaat de patiënt eerst voor een oriënterend gesprek naar de kaakchirurg. Dit oriënterend gesprek vindt plaats bij ons in de praktijk in de Vechtstraat, Groningen. Maandelijks hebben we (de orthodontist en de kaakchirurg) een gecombineerd spreekuur. Bij dit overleg geeft de kaakchirurg verdere uitleg over het chirurgische deel van de behandeling. Na dit gesprek kan worden besloten of de behandeling al dan niet zal worden gestart.

Een dergelijke behandeling begint over het algemeen met het plaatsen van de vaste beugel eventueel voorafgegaan door het trekken van kiezen door de tandarts. Wanneer de tandbogen voldoende zijn voorbereid kan de chirurgische ingreep plaatsvinden. Gedurende de chirurgische correctie is de beugel nog altijd aanwezig in de mond. De beugel verschaft de kaakchirurg namelijk houvast voor het juist positioneren van de kaak. Na de chirurgische ingreep zal met hulp van de vaste beugel de pasvorm van de boven- en ondertandboog verder worden verfijnd.

Onzichtbare beugels

Regelmatig vragen volwassenen zich af of het mogelijk is de tanden te verplaatsen met een beugel die zo min mogelijk opvalt. Er zijn 3 typen minder opvallende beugels:

Keramische/witte brackets:
Dit type bracket (slotje) kan worden toegepast in situaties van niet te extreme scheefstand.

Invisalign:
Bij een invisalign behandeling wordt er gebruikt van een essix of hoesje. Een essix is een doorzichtige mal die over de tanden kan worden geschoven. Deze beugel kan kleine tandstandafwijkingen corrigeren. Hiervoor worden meerdere malletjes gemaakt, waarbij de tanden langzaam op de juiste positie gaan staan. Een behandeling met een doorzichtige beugel is kostbaarder dan een reguliere orthodontische behandeling. Dit komt door de hoge techniekkosten.

Slotjes aan de binnenzijde:
De slotjes kunnen tegenwoordig ook aan de binnenzijde van de tanden worden bevestigd. Dit noemt men ook wel linguale orthodontie. Tot nu toe is deze methode alleen toepasbaar voor kleine correcties, maar mogelijk zal dit in de toekomst ook toepasbaar zijn bij grotere afwijkingen. Een behandeling met een linguale beugel is kostbaarder dan een reguliere orthodontische behandeling. Dit komt door de hoge techniekkosten.

Tijdens het eerste consult kan worden beoordeeld of één van deze type beugels bij u toepasbaar is.